Chúng tôi đã chọn lựa những hình ảnh tuyệt vời về mùa đông để tạo ra một bộ sưu tập bảng màu mùa đông, các tông màu không quá lạnh bạn có thể tham khảo và sử dụng cho thiết kế tiếp theo.

mua-dong-1.

Hình ảnh của Febin_Raj

mua-dong-2.
mua-dong-3.
mua-dong-5.
mua-dong-6.

Hình ảnh của Febin_Raj

mua-dong-7.

Hình ảnh của Karlo

mua-dong-8.
mua-dong-9.
mua-dong-10.