About us

Viên Sỏi's Blog

https://tech.viensoi.com

Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ

Trang web ra đời với mục đích phục vụ nhu cầu thông tin công nghệ cũng như mong muốn cung cấp các bài viết liên quan đến lãnh vực Công nghệ thông tin – Viễn thông cho bạn đọc Việt Nam.