Nhờ những công cụ tiện dụng trong Illustrator bạn có thể dễ dàng biến đổi cấu trúc của văn bản trở nên độc đáo và là mắt hơn. Ngoài Warp, bạn cũng có thể biến đổi văn bản dễ dàng thông qua “Make With Top Object” đặc điểm của chức năng này là rất dễ sử dụng và có thể biến đổi văn bản thành bất kỳ hình dạng nào. Bạn có thể tạo hình dạng mới bằng pentool chứ không đơn thuần là các hình học cơ bản.

Video nhanh dưới đây sẽ cho bạn thấy cách thực hiện đơn giản như thế nào.

Trước tiên dùng công cụ Type Tool (T) và nhập nội dung văn bản. Tiếp đến sử dụng công cụ bất kỳ để tạo hình dạng (Pen tool, Rectangle Tool,…) sau khi tạo hình dạng bạn cần làm là chọn hình dạng và vào Arrange > Bring to Front.

Tiếp đến chọn cả hai đối tượng hình dạng và văn bản và vào Object > Envelope Distort > Make with Top Object.

make-with-top-objects-1024x735.

custom-shape-warping.

rất đơn giản phải không? Chúc bạn thành công.