Một mùa Valentine nữa đang chuẩn bị đến, ngay lúc này các Designer đang chuẩn tạo ra những sản phẩm thiết kế mang âm hưởng của sự kiện này. Màu sắc vẫn là một yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế, nếu bạn đang tìm kiếm các ý tưởng màu sắc cho mùa Valentine, chúng tôi đã chuẩn bị một bộ sưu tập có thể giúp bạn

1. Special Valentine

vlt.

Mã màu: Red (#C00000), Deep Carmine Pink (#FF3334), Begonia (#FF6F77), Light Pink (#FFBBC1), Piggy Pink (#FFDEE3) và Tulip (#FF8896).

2. True Lovers

vlt-1.

Mã màu: Interdimensional Blue (#5918D0), Lavender Indigo (#9957FA), Maximum Blue Purple (#B4ABFC), Brilliant Lavender (#FFB3F2), Pale Magenta (#FF76DC) và Shocking Pink (#FF00CE).

3. Red Color Of Valentine

vlt-2.

Mã màu: Mordant Red 19 (#B40800), CG Red (#DC362D), International Orange (Engineering) (#C21912) và Blood (#8F0700).

4. Valentine Unicorn

vlt-3.

Mã màu: Blood Orange (#D30027), Cinnabar (#E3492A), Deep Saffron (#F1A13A), Byzantine (#C739AB), Cadmium Violet (#9029AB) và Indigo (#4F0C87).

5. Valentine Gradient

vlt-4.

Mã màu: Rusty Red (#D62C38), Bright Maroon (#C72543), Amaranth Purple (#B21D50), Jazzberry Jam (#9D1764), Fandango (#A8257F) và Byzantine (#B52C99).

6. Romantic Pink

vlt-5.

Mã màu: Electric Pink (#F62681), Wild Strawberry (#FF42AE), Lavender Rose (#FFA5EC), Rose Pink (#FF6DD4) và Light Fuchsia Pink (#F984EF).

7. Another Love

vlt-6.

Mã màu: Green (RYB) (#59A32D), Apple (#74B944), Magenta (Pantone) (#D43C87) và Rose Red (#BA1757).