Thẻ alt hay alt tag, còn được gọi là “thuộc tính alt” và “mô tả alt”, là một thuộc tính HTML được áp dụng cho tag  (thẻ hình ảnh), để cung cấp sự thay thế bằng văn bản cho các công cụ tìm kiếm.

Áp dụng thẻ alt cho hình ảnh như ảnh sản phẩm có thể tác động tích cực đến xếp hạng trên công cụ tìm kiếm của trang thương mại điện tử.

Thẻ alt có vai trò gì?

Các công cụ tìm kiếm và robot không thể diễn tả hình ảnh, nhưng hình ảnh có thể đóng một phần quan trọng trong cách mọi người diễn tả một trang web cụ thể. Thẻ alt giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp văn bản mà các công cụ tìm kiếm có thể đọc được.

Thẻ alt là một thuộc tính HTML được áp dụng cho tag
Không ưu tiên thẻ alt hơn các tiêu chí về SEO khác
  • Hình ảnh sản phẩm nên được tối ưu hóa cho tốc độ trang web và sử dụng cùng một từ khóa như chính trang sản phẩm.
  • Văn bản nên được giữ ngắn gọn để tối đa hóa tác động của nó. Alt text ngắn gọn sẽ giúp Google và các công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn khác lập chỉ mục một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, đừng quên đề cập đến chủ đề trong alt text.
  • Tránh nhồi nhét từ khóa, vì Google và các công cụ tìm kiếm phổ biến khác không thích những chiêu trò như vậy.
  • Không ưu tiên thẻ alt hơn các tiêu chí về SEO như tiêu đề, liên kết và meta description. Thẻ alt chỉ nên được ưu tiên cho các trang nặng về hình ảnh và có ít văn bản.