Adobe XD là một trong những phần mềm tuyệt vời dành cho UI/UX Designer. Bạn có thể sử dụng Adobe XD để tạo ra những giao diện tuyệt vời. Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp được rất nhiều mẫu thiết kế tuyệt vời dành cho Adobe XD, bạn có thể sử dụng nó để tiết kiểm thời gian khi sử dụng phần mềm.

[​IMG]

User Profile

Free Download
– – – – – –

[​IMG]

IOT Smart Home
Free Download
– – – – – –

[​IMG]

Studio NY
Free Download
– – – – – –

[​IMG]

Music Player – Software Interface
Free Download
– – – – – –

[​IMG]

Virtual Reality – Mi
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Fitness Tracking iOS App
View Project
– – – – – –

[​IMG]

FIFA World Cup Russia 2018
Free Download
– – – – – –

[​IMG]

Cripco Project – Web Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Runner Tracking App
Download
– – – – – –

[​IMG]

Adidas – Web Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Treasure Hunt – Minimal Game Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

m’dot Web Interface
Free Download
– – – – – –

[​IMG]

Discussion App
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Juice Bar – App Interface
Free Download
– – – – – –

[​IMG]

Real Estate – App Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Child App Registration
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Foodscovery – App Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Google Plus – Redesign
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Get Certificate – App Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Blood Donor – Minimal App Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Car Rental – App Interface
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Photography Awards
View Project
– – – – – –

[​IMG]

Price Page
Free Download
– – – – – –

[​IMG]

Nexbeat Brand – Web Interface
Free Download